hello world


print("Hello, world!")

CRDNiNETYEiGHT dnia 05.13.2022

Odpowiedzi:

Odpowiedz na te pytanie:

2010 bank1.pl Konta Kredyty Fundusze Pożyczki Karty Ubezpieczenia Lokaty Produkty dla firm