I can not take part now in discussion - it is very occupied. I will be free - I will necessarily wr


I think, that you are not right. Write to me in PM, we will talk.

AlbertWek dnia 02.13.2022

Odpowiedzi:

Odpowiedz na te pytanie:

2010 bank1.pl Konta Kredyty Fundusze Pożyczki Karty Ubezpieczenia Lokaty Produkty dla firm