You are mistaken. I can prove it. Write to me in PM, we will communicate.


I consider, that you are not right. I am assured. I can prove it. Write to me in PM, we will discuss.

Donaldgag dnia 12.02.2021

Odpowiedzi:

Odpowiedz na te pytanie:

2010 bank1.pl Konta Kredyty Fundusze Pożyczki Karty Ubezpieczenia Lokaty Produkty dla firm