In my opinion you are mistaken. I can defend the position. Write to me in PM.


And everything, and variants?

Andrewlex dnia 10.17.2021

Odpowiedzi:

Odpowiedz na te pytanie:

2010 bank1.pl Konta Kredyty Fundusze Pożyczki Karty Ubezpieczenia Lokaty Produkty dla firm